Netikino e-poe müügitingimused 

Käesolevate e-poe müügitingimuste (edaspidi Tingimused) eesmärk on kindlaks määrata tingimused, mille alusel Netikino võimaldab teil veebilehe https://pood.netikino.ee/ (edaspidi E-pood) vahendusel osta audiovisuaalsete teoste DVD-sid (edaspidi Tingimustes nimetatud filmid) ja filmidega seotud muid kaupu. 

E-poodi külastades ja sealt kaupu ostes nõustute te käesolevate Tingimustega. Netikino videoteenuste tellimisel rakenduvad käesolevate Tingimuste asemel Netikino kasutustingimused. E-poodi või Tingimusi puudutavate küsimuste korral pöörduge Netikino poole e-posti teel, saates teate aadressile info@netikino.ee

Tingimuste sisukord:

1.     Müüja

2.     Üldist

3.     Kaubad ja hinnad

4.     Ostu vormistamine

5.     Ostu eest tasumine

6.     Kauba kättetoimetamine

7.     Kauba vastuvõtmine ja mittevastavused

8.     Tarbija taganemisõigus

9.     Intellektuaalse omandi õigused

10.   Küpsiste kasutamine ja isikuandmete kaitse

11.   Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine 

1       Müüja 

E-poodi opereerib Energiasäästu Invest OÜ (registrikood 11991353; asukoht Sõpruse pst 151, 13417 Tallinn, Eesti), kes on ühtlasi ka müüjaks. Üldistes küsimustes pöörduge Netikino poole e-posti teel, saates teate aadressile info@netikino.ee

2       Üldist 

Netikino võib muuta Tingimusi, samuti E-poes müüdavate kaupade sortimenti ja nende hindasid. Muudatustest teavitatakse E-poe keskkonnas. Teie ostu suhtes kohaldatakse ostu lõpliku vormistamise hetkel kehtinud Tingimusi ja hindasid ning teie vastutate selle eest, et olete enne iga ostu sooritamist lugenud veebilehel olevaid Tingimusi ning tutvunud Tingimuste uusima versiooniga.  

Teie ostu suhtes kohalduvad Tingimused edastatakse teile ka koos ostukinnitusega ning te saate Tingimusi ka siit alla laadida, välja printida ning enda seadmesse salvestada. 

Lisaks käesolevatele Tingimustele reguleerivad E-poe vahendusel kaupade ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusaktid. 

3       Kaubad ja hinnad  

Kaupade hinnad on kuvatud E-poes iga kauba juures, hinnad on eurodes ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu. 

Vautšeri või kupongi olemasolul arvutatakse kauba allahindlus peale soodustuse koodi sisestamist ostukorvis. 

Kauba juures kuvatud hinnale lisandub täiendavalt ostu vormistamise käigus teie poolt valitud kättetoimetamise viisile vastav kättetoimetamise tasu. 

Kauba tellimisel väljapoole Euroopa Liitu võivad kauba hinnale lisanduda tolli-, impordi- või muud sellised maksud või maksed ning nende tasumise eest vastutate teie. Maksu- ja tollipoliitika võib riigiti erineda, mistõttu soovitame teil enne kauba tellimist tutvuda võimalike vastavas riigis lisanduvate maksudega. 

4       Ostu vormistamine 

Ostu sooritamiseks valige E-poest välja soovitud kaup. Teie poolt valitud kaup lisatakse ostukorvi pärast lingi „Lisa ostukorvi“ vajutamist. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning kaupu ostukorvist eemaldada kuni kauba eest tasumiseni.  

Ostukorvi sisenemiseks vajutage lingile „Soorita ost“, valige soovitud kauba kogus ja teile sobiv kättesaamise viis. Ostukorvis kuvatakse ka teie poolt valitud kättesaamise viisile vastav kauba kättetoimetamise tasu. 

Pärast eelviidatud andmete sisestamist, Tingimuste, Netikino privaatsustingimuste ja Netikino küpsiste tingimustega tutvumise kinnitamist ning lingi „Soorita ost“ vajutamist sisestage kohaletoimetamiseks vajalik info ja valige soovitud makseviis ning vautšeri või sooduskoodi olemasolul sisestage ka vastav kood, misjärel teid suunatakse maksma. 

Netikino ja teie vaheline leping on sõlmitud alates kauba eest nõuetekohaselt tasumisest. 

Netikino ei säilita eraldi teiega sõlmitud lepingu teksti pärast lepingu sõlmimist, kuid ostu sooritamise kohta saadab Netikino teile e-kirjaga kinnituse koos lepingule kohalduva Tingimuste versiooniga. Samuti on teil võimalik ostukinnitus ja ostu sooritamise ajal kehtivad Tingimused alla laadida ning enda seadmesse salvestada.

5       Ostu eest tasumine 

Teie ostu hind arvutatakse ostu vormistamise hetkel kehtiva hinna alusel.

Te peate kauba eest tasuma kauba/kaupade müügihinna ning kättetoimetamise tasu ettemaksuna täies ulatuses, kasutades ostu vormistamisel teie poolt valitud makseviisi. 

Ostu eest tasumine on võimalik kasutades ühte alljärgnevatest makseviisidest:

(a)     tasumine arvega

(b)     tasumine internetipõhiselt krediitkaardiga (Visa, MasterCard);

(c)     tasumine internetipõhiselt Eesti pangalingiga (Luminor, SEB, Swedbank, LHV Pank, Coop pank, LiisiID, Pocopay);

(d)     tasumine PayPal’iga. 

Internetipõhise tasumise korral tehakse makse vastava makseteenuse pakkuja turvalises keskkonnas väljaspool Netikino platvormi. Krediitkaardimaksed ja Eesti pangalinkide kaudu teostatavad maksed toimuvad Maksekeskus AS (http://maksekeskus.ee) vahendusel. 

Kui te olete valinud arvega tasumise ning te ei ole tellitud kauba eest tasunud 3 päeva jooksul arvates ostukinnituse edastamisest, loeb Netikino teid ostust loobunuks.  

Ostu maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt teie ja panga- või krediitkaardi väljastaja või muu makselahenduse pakkuja vahel sõlmitud lepingule. 

Te sooritate E-poest oste omal riisikol ja vastutate täielikult oma tegevuse eest E-poest ostude tegemisel. Muuhulgas vastutate te täielikult oma panga-, krediitkaardi- ja ostuandmete hoidmise eest. Netikino ei vastuta teie poolt ostu vormistamisel esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, samuti selle eest, kui kolmas isik ostab kaupu, kasutades teie panga- või krediitkaardi andmeid, või kui kolmandale isikule on saanud teatavaks teie poolt ostetud kauba kättesaamise pakiautomaadi uksekood ega ka muudel taolistel juhtudel.

6       Kauba kättetoimetamine 

Netikino võimaldab kaupade kättetoimetamist Eesti piires Omniva pakiautomaati või väljapoole Eestit Omniva rahvusvahelist pakiteenust kasutades. Kauba kättetoimetamise täpse koha ja viisi valite te ostu vormistamisel.  

Kauba hinnale lisandub kauba kättetoimetamise tasu, mille suurus sõltub kättetoimetamise viisist ja kohast ning mis kajastatakse ostu vormistamise ajal ostukorvis.  

Ostetud kauba kättetoimetamise aeg sõltub valitud kättesaamise viisist ja kohast. Eesti piirides jõuab kaup teieni üldjuhul paari tööpäeva ning väljapoole Eestit üldjuhul ühe kuni paari nädala jooksul Netikino ja teie vahelise lepingu jõustumisest. Siiski olete teadlik, et pühade perioodidel võib kättetoimetamise aeg olla ka oluliselt pikem. 

Kauba pakiautomaati kohalejõudmisest teavitatakse teid SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi. Kui te ei ole pakiautomaati tellitud kaupa pakiautomaadi teenuse pakkuja poolt kehtestatud hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist vastu võtnud, loeb Netikino teid ostust taganenuks ning Netikino tagastab ostusumma teile hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul, kasutades sama makseviisi, mida teie kasutasite makse tegemiseks. 

Netikino lisab teile üleantava kauba juurde paberkandjal arve.  

7       Kauba vastuvõtmine ja mittevastavused 

Alates kauba teile kättetoimetamisest läheb kauba juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko üle teile. 

Kontrollige kohe pärast kauba kättesaamist selle vastavust ja nõuetekohasust. Kui teile kätte toimetatud kauba pakend on rikutud või avatud või kui teile on saadetud vale või puudustega kaup (kaup on kahjustatud, ei vasta tellimusele, esineb tootmisdefekt, vmt), siis teatage sellest Netikinole e-kirjaga aadressile info@netikino.ee viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul (juhul, kui olete tarbija, siis 2 kuu jooksul) arvates kauba üleandmisest ja varjatud puuduste korral arvates nendest teada saamisest. Vastava teavituse (pretensiooni) esitamiseks võite kasutada pretensiooni vormi, mis on pdf-kujul allalaetav siit, või saata samaväärse info (s.o teie nimi ja kontaktandmed, teavituse esitamise kuupäev, ostukinnituses toodud tellimuse number ning mittevastavuse kirjeldus) Netikinole muus vormis (nt e-kirjana). 

Juhul, kui te ärikliendina jätate kauba eeltoodu kohaselt üle vaatamata või ei tee seda vajaliku hoolsusega või ei teata mittevastavusest vastavalt eeltoodule ning kauba mittevastavus oli selline, mille võinuks nõuetekohase ülevaatuse käigus avastada, siis ei saa te hiljem vastavale mittevastavusele tugineda.  

Juhul, kui te olete tarbija, siis on teil õigus esitada Netikinole pretensioone seoses kauba mittevastavusega, mis olid olemas kauba üleandmisel, ent ilmnevad 2 aasta jooksul alates kauba teile üleandmisest.

Netikino annab 15 tööpäeva jooksul teile oma seisukoha mittevastavuse osas ning mittevastavuse olemasolul teavitab edasistest sammudest mittevastavuse likvideerimiseks. Teie pretensioonile mittevastamist ei loeta mittevastavusega nõustumiseks. Juhul, kui teie pretensioon on ekslikult jäänud vastuseta, siis palun pöörduge meie poole uuesti. 

Netikino kõrvaldab kauba mittevastavuse mõistliku aja jooksul. Juhul, kui mittevastavust ei ole võimalik kõrvaldada, siis on nii teil kui ka Netikinol õigus lepingust taganeda. Sel juhul peate mittevastava toote Netikinole tagastama (kui toodet ei ole juba varasemalt tagastatud). Kauba(d) saab tagastada kauba kättesaamiseks kasutatud pakiautomaadi kaudu või pakiteenust kasutades.   

Netikino hüvitab teile mittevastava kauba eest tasutud summa ja kauba teile kättetoimetamise tasu koos teie poolt kantud mittevastava kauba Netikinole tagastamise mõistliku ja põhjendatud kuluga. Eelnimetatud summa tagastab Netikino hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest, kasutades sama makseviisi, mida teie kasutasite makse tegemiseks, kui ei lepita kokku teisiti. Netikino võib keelduda tagasimaksete tegemisest kuni teie poolt tagastatud kauba kättesaamiseni või kuni te esitate tõendi, et olete kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. 

Te võite kauba mittevastavuse korral kasutada ka muid seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid. 

Netikino ei vastuta kauba tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise eest ega kaubal teie endi süül või kauba mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel ilmnenud puuduse eest, samuti muudel seaduses sätestatud juhtudel.

8       Tarbija taganemisõigus 

Juhul, kui te olete tarbija, siis on teil õigus E-poes sõlmitud lepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul arvates ostetud kauba enda valdusesse saamisest. Taganemiseks peate eelnimetatud taganemistähtaja jooksul tegema Netikinole ühemõttelise taganemisavalduse e-posti teel aadressile info@netikino.ee. Te võite taganemisavalduse esitamiseks kasutada taganemisavalduse vormi, mis on pdf-kujul allalaetav siit, või saata samaväärse info (s.o teie nimi ja kontaktandmed, ostukinnituses toodud tellimuse number, kauba kättesaamise aeg, ühemõtteline taganemise soov) muus vormis (nt e-kirjana).  

Tarbija tagastamisõigus ei kehti suletud ümbrises audio- ja videosalvestistele (st ka Netikino E-poes olevatele filmidele), kui te olete ümbrise avanud (Võlaõigusseadus § 53 lg 4 p 7), samuti kaubale, mida selle olemuse tõttu ei saa tagastada (nt tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, vms). 

Taganemisõiguse kasutamise korral peate te kauba(d) Netikinole tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Kauba(d) saab tagastada kauba kättesaamiseks kasutatud pakiautomaadi kaudu või pakiteenust kasutades. 

Kaup tuleb tagastada sama komplektsusega, milles see oli teile kättetoimetamisel, ning võimalusel originaalpakendis (eelkõige juhul, kui kaup on spetsiifilises karbis või muus sellises värvitust kilepakendist erinevas pakendis). Tagastage kaup sellises transpordipakendis, mis tagab kauba (sh pakendi) korrektse säilimise selle transportimisel.  

Tarbija taganemisõiguse kasutamise korral kannate teie kõik kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui te tagastate lepingule mittevastava kauba (millisel juhul kohaldatakse Tingimuste 7. peatükis toodut). 

Teie vastutate ka tagastatava kauba halvenemisest tingitud väärtuse vähenemise eest, st muuhulgas, et kui te olete kaupa kasutanud mis tahes muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või kui kaubal on kasutamise või kulumise märke, on Netikinol õigus alandada teile tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. 

Netikino tagastab teile 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse ja kauba (või kauba tagasisaatmise tõendi) kättesaamisest tagastatud kauba eest teie poolt Netikino E-poele makstud hinna ja kauba teile kättetoimetamise tasu. Kui te olete sõnaselgelt valinud Netikino pakutud kõige odavamast tavapärasest kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Netikino teile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud tasu. 

Netikino teeb tagasimaksed kasutades sama makseviisi, mida te kasutasite makse tegemiseks, kui ei lepita kokku teisiti. Netikino võib keelduda tagasimakse tegemisest kuni teie poolt tagastatud kauba kättesaamiseni või kuni te esitate tõendi, et olete kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

9       Intellektuaalse omandi õigused  

Netikino teatab, et Netikino ja kolmandad isikud (nt E-poes müüdavate filmidega seotud õiguste omajad) omavad intellektuaalse omandi õigusi E-poes müüdavale kaubale. Intellektuaalse omandi õigused kuuluvad ja jäävad kuuluma autoritele ja muudele intellektuaalse omandi õiguste omajatele sõltumata sellest, kellel on omandiõigus sellele materiaalsele objektile (nt DVD või muu kaup), milles kaitstud teos on väljendatud. Kaupa omandades ei omanda te mis tahes intellektuaalse omandi õigusi.

10     Küpsiste kasutamine ja isikuandmete kaitse 

Kõiki teie isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning kooskõlas Tingimuste osaks olevate privaatsustingimustega. Palun tutvuge Netikino privaatsustingimustega, millest saate teada alljärgnevat:

(a)     Milliseid isikuandmeid Netikino töötleb

(b)     Kust saab Netikino teie isikuandmeid

(c)     Miks (ja mis eesmärgil) Netikino teie isikuandmeid töötleb

(d)     Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

(e)     Lapsed Netikino kasutajatena

(f)     Kellele Netikino avaldab teie isikuandmeid

(g)     Teie isikuandmete säilitamine

(h)     Teie õigused ja kuidas neid kasutada. 

Netikino kasutab Netikino veebilehel (ja sellega seotud E-poes) küpsiseid ja muid sarnaseid jälgimistehnoloogiaid. Palun tutvuge Tingimuste osaks olevate Netikino küpsiste tingimustega, et saada rohkem teavet selle kohta, mis on küpsised ning kuidas ja millist teavet Netikino küpsiste abil töötleb. 

11     Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine 

Kui imperatiivsetest normidest ei tulene teisiti, siis kohaldatakse Tingimustest ja E-poe kasutamisest tulenevatele suhetele Eesti Vabariigi õigust. 

Kõik Tingimuste täitmisest ja E-poest kaupade ostmise ning ostetud kaupadega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras. 

Kui te olete tarbija, võite lisaks esitada vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks kaebuse Tarbijakaitseameti juures tegutsevale tarbijavaidluste komisjonile (www.komisjon.ee). Kaebuse läbivaatamine tarbijakaebuste komisjonis on pooltele tasuta. 

Lisaks võite tarbijana kasutada Euroopa Liidu vaidluste veebipõhise lahendamise protseduuri (http://ec.europa.eu/odr).