NETIKINO E-POE TARBIJA TAGASTUSÕIGUS

 

Tarbijal on õigus soovi korral Netikino e-poes sõlmitud müügilepingust taganeda ja ostetud kaubad Netikinole tagastada. Taganemisõigus kehtib 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest ning seda ka juhul, kui tegemist ei ole puudusega kaubaga.  

Tarbija tagastusõigus ei kehti suletud ümbrises audio- ja videosalvestistele ja arvutitarkvarale (st ka Netikino e-poes olevatele filmidele), kui te olete ümbrise avanud (Võlaõigusseadus § 53 lg 4 p 7), samuti kaubale, mida selle olemuse tõttu ei saa tagastada (nt tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, vms).

 

· Taganemiseks peate te ülalviidatud 14-päevase tähtaja jooksul tegema Netikinole ühemõttelise taganemisavalduse e-posti teel aadressile info@netikino.ee. Te võite taganemisavalduse esitamiseks kasutada taganemisavalduse vormi, mis on pdf-kujul allalaetav siit, või saata samaväärse info (s.o teie nimi ja kontaktandmed, ostukinnituses toodud tellimuse number, kauba kättesaamise aeg, ühemõtteline taganemise soov) muus vormis (nt e-kirjana).

 

· Taganemisõiguse kasutamise korral peate te kauba(d) Netikinole tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Kauba(d) saab tagastada kauba kättesaamiseks kasutatud pakiautomaadi kaudu või pakiteenust kasutades.

 

· Kaup tuleb tagastada sama komplektsusega, milles see oli teile kättetoimetamisel, ning võimalusel originaalpakendis (eelkõige juhul, kui kaup on spetsiifilises karbis või muus sellises värvitust kilepakendist erinevas pakendis). Tagastage kaup sellises transpordipakendis, mis tagab kauba (sh pakendi) korrektse säilimise selle transportimisel.

 

· Tarbija taganemisõiguse kasutamise korral kannate teie kõik kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui te tagastate lepingule mittevastava kauba (millisel juhul kohaldatakse Netikino e-poe müügitingimuste 7. peatükis toodut).

 

· Vältimaks tagastatava toote kahjustumist peate te kaupa käsitsema heaperemehelikult (s.t te võite kaupa kasutada üksnes sellega tutvumiseks viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks), samuti tuleks alles hoida ja koos kaubaga tagastada kõik sildid, etiketid ja saadetisega kaasasolnud dokumendid. Teie vastutate tagastatava kauba halvenemisest tingitud väärtuse vähenemise eest, s.t muuhulgas, et kui te olete kaupa kasutanud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või kui kaubal on kasutamise või kulumise märke, on Netikinol õigus alandada teile tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

 

· Netikino tagastab teile 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse ja kauba (või kauba tagasisaatmise tõendi) kättesaamisest tagastatud kauba eest teie poolt Netikino E-poele makstud hinna ja kauba teile kättetoimetamise tasu. Kui te olete sõnaselgelt valinud Netikino pakutud kõige odavamast tavapärasest kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Netikino teile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

 

· Netikino teeb tagasimaksed kasutades sama makseviisi, mida te kasutasite makse tegemiseks, kui ei lepita kokku teisiti. Netikino võib keelduda tagasimakse tegemisest kuni teie poolt tagastatud kauba kättesaamiseni või kuni te esitate tõendi, et olete kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.